Mikulov
4. 7. - 10. 7. 2022

Příští festival 9. - 15. 7. 2023

Přihláška

Program

20:20

Carlo Marchione
Zámek Mikulov - Nástupní sál

Zahajovací koncert - Carlo Marchione

 

Lístky k zakoupení zde: https://www.ticketportal.cz/nevent/KYTAROVY_FESTIVAL_MIKULOV

 

Vstupenky na koncerty si můžete zarezervovat i na team@gfmikulov.com. Rezervované vstupenky jsou k vyzvednutí po dobu kytarového festivalu (4. - 10. 7. 2022) na Gymnáziu, Komenského 7, Mikulov. Čas dle dohody - 9:00-12.30, 15:15-16:30 nebo 18:00-18:30.

Vstupenky je taktéž možno zakoupit v místě konání před koncertem.

Cena: 80/150 Kč, 200 Kč (středa) 

Permanentka na všechny koncerty: 500/800 Kč

 

Profily umělců: Carlo Marchione
20:20

Judicaël Perroy
Zámek Mikulov - Nástupní sál

Lístky k zakoupení zde: https://www.ticketportal.cz/nevent/KYTAROVY_FESTIVAL_MIKULOV

 

Vstupenky na koncerty si můžete zarezervovat i na team@gfmikulov.com. Rezervované vstupenky jsou k vyzvednutí po dobu kytarového festivalu (4. - 10. 7. 2022) na Gymnáziu, Komenského 7, Mikulov. Čas dle dohody - 9:00-12.30, 15:15-16:30 nebo 18:00-18:30.

Vstupenky je taktéž možno zakoupit v místě konání před koncertem.

Cena: 80/150 Kč, 200 Kč (středa) 

Permanentka na všechny koncerty: 500/800 Kč

 

Profily umělců: Judicaël Perroy
20:20

Sönke Meinen
Bjarke Falgren

Zámek Mikulov - Velký zámecký sál

Lístky k zakoupení zde: https://www.ticketportal.cz/nevent/KYTAROVY_FESTIVAL_MIKULOV

 

Vstupenky na koncerty si můžete zarezervovat i na team@gfmikulov.com. Rezervované vstupenky jsou k vyzvednutí po dobu kytarového festivalu (4. - 10. 7. 2022) na Gymnáziu, Komenského 7, Mikulov. Čas dle dohody - 9:00-12.30, 15:15-16:30 nebo 18:00-18:30.

Vstupenky je taktéž možno zakoupit v místě konání před koncertem.

Cena: 80/150 Kč, 200 Kč (středa) 

Permanentka na všechny koncerty: 500/800 Kč

 

Profily umělců: Sönke Meinen, Bjarke Falgren
20:20

Hopkinson Smith
Zámek Mikulov - Nástupní sál

Lístky k zakoupení zde: https://www.ticketportal.cz/nevent/KYTAROVY_FESTIVAL_MIKULOV

 

Vstupenky na koncerty si můžete zarezervovat i na team@gfmikulov.com. Rezervované vstupenky jsou k vyzvednutí po dobu kytarového festivalu (4. - 10. 7. 2022) na Gymnáziu, Komenského 7, Mikulov. Čas dle dohody - 9:00-12.30, 15:15-16:30 nebo 18:00-18:30.

Vstupenky je taktéž možno zakoupit v místě konání před koncertem.

Cena: 80/150 Kč, 200 Kč (středa) 

Permanentka na všechny koncerty: 500/800 Kč

 

Profily umělců: Hopkinson Smith
20:20

Francois-Xavier Dangremont
Campbell Diamond

Zámek Mikulov - Nástupní sál

Lístky k zakoupení zde: https://www.ticketportal.cz/nevent/KYTAROVY_FESTIVAL_MIKULOV

 

Vstupenky na koncerty si můžete zarezervovat i na team@gfmikulov.com. Rezervované vstupenky jsou k vyzvednutí po dobu kytarového festivalu (4. - 10. 7. 2022) na Gymnáziu, Komenského 7, Mikulov. Čas dle dohody - 9:00-12.30, 15:15-16:30 nebo 18:00-18:30.

Vstupenky je taktéž možno zakoupit v místě konání před koncertem.

Cena: 80/150 Kč, 200 Kč (středa) 

Permanentka na všechny koncerty: 500/800 Kč

 

Profily umělců: Francois-Xavier Dangremont, Campbell Diamond
20:20

Zoran Dukić
Petrit Çeku
Maroje Brčić
Tvrtko Sarić

Zámek Mikulov - Velký zámecký sál

Lístky k zakoupení zde: https://www.ticketportal.cz/nevent/KYTAROVY_FESTIVAL_MIKULOV

 

Vstupenky na koncerty si můžete zarezervovat i na team@gfmikulov.com. Rezervované vstupenky jsou k vyzvednutí po dobu kytarového festivalu (4. - 10. 7. 2022) na Gymnáziu, Komenského 7, Mikulov. Čas dle dohody - 9:00-12.30, 15:15-16:30 nebo 18:00-18:30.

Vstupenky je taktéž možno zakoupit v místě konání před koncertem.

Cena: 80/150 Kč, 200 Kč (středa) 

Permanentka na všechny koncerty: 500/800 Kč

 

Profily umělců: Zoran Dukić, Petrit Çeku, Maroje Brčić, Tvrtko Sarić
20:20

Štěpán Rak
Zámek Mikulov - Nástupní sál

Lístky k zakoupení zde: https://www.ticketportal.cz/nevent/KYTAROVY_FESTIVAL_MIKULOV

 

Vstupenky na koncerty si můžete zarezervovat i na team@gfmikulov.com. Rezervované vstupenky jsou k vyzvednutí po dobu kytarového festivalu (4. - 10. 7. 2022) na Gymnáziu, Komenského 7, Mikulov. Čas dle dohody - 9:00-12.30, 15:15-16:30 nebo 18:00-18:30.

Vstupenky je taktéž možno zakoupit v místě konání před koncertem.

Cena: 80/150 Kč, 200 Kč (středa) 

Permanentka na všechny koncerty: 500/800 Kč

Profily umělců: Štěpán Rak

Přihláška

5. a 6. 7. 2022: "Hra not je jen začátek!" - Maria Linnemann

Během dvou workshopů “Hudba začíná jednou notou” a “Hra not je jen začátek” se bude Maria Linnemann zabývat tvorbou krásného tónu – což může být zpočátku jedna nota – a s ní spojenou otázkou poslechu sebe sama, kterému se lze naučit již od útlého věku. Rovněž se bude zabývat otázkou skupinového vyučování a jeho výhodami a nevýhodami, dále problematikou komorní hudby, motivací žáka i učitele a v neposlední řádě i důležitostí vyjádření emočního a hudebního obsahu díla. Maria v tomto workshopu taktéž představí svá poslední díla pro začínající kytaristy a vlastní náhled na kytarovou metodiku.

 

7. 7. 2022: Snadné kytarové skladbičky a jiné publikace - Stanislav Juřica

 

7. 7. 2022: Perkusivní techniky v kytarové hře - Sönke Meinen

 

7. 7. 2022: Přehrávka vystavovaných kytar

 

8. a 9. 7. 2022: "Kytarový orchestr jako nástroj pro integrální umělecký rozvoj" - Josué Gutiérrez

Josué Gutiérrez představí na festivalu vůbec poprvé workshop zaměřený na komorní hudbu. Hodnota hudby jako celku je obrovská. Výhody komorní hudby jsou jak sociální a pedagogické, tak i didaktické či mají aspekty humánní (emotivní). Kytarový orchestr se tak stává místem pro zkoumání zvukového prostředí (barvy zvuku, barvy tónu) či zvuku celého souboru. V neposlední řadě je také prostorem zkoumání sebe sama v interakci s dalšími hráči. 

 

Denně: Kytarový orchestrJosué Gutiérrez

Mikulovská filharmonie je přes desetiletí festivalovou tradicí. Kytarový orchestr složený z festivalových účastníků vystoupí na záverečném odpoledním koncertě.

 

Denně: Alexandrova technika - Michael Parkinson 

Frederick Mathias Alexander (1869-1955) se narodil v Tasmánii. Profesí herec a recitátor Shakespearovy poesie byl však postižen chronickým zánětem hlasivek a hrtanu a to tak, že byl nucen kariéru přerušit. Protože lékařská pomoc nebyla účinná, snažil se nalézt řešení pozorováním sebe sama při slovním projevu v zrcadle. Na vědeckých základech vytvořil během let metodu, která je dnes ve světe rozšířená a užívaná pod pojmem Alexandrova technika. Ve Velké Británii a v řadě dalších západoevropských zemích je dokonce povinnou součástí výuky herců a hudebníků, s úspěchem ji využívá také řada sportovců. Základním způsobem práce v této metodě jsou individuální lekce. Učitel pomocí doteků rukou, vysvětlování a instrukcí napomáhá vnímat, co děláme a pomocí myšlení a představ „nastartovat“ proces pozvolných změn. Jde zde tedy o proces uvědomování, nepoužívají se masáže či manipulace. Zpočátku se pracuje zejména s nejzákladnějšími a nejčastějšími pohyby a postoji - chůzí, vstáváním ze židle a sedáním, ležením, stáním a sezením a dále se pokračuje podle specifických potřeb klienta. Každý učitel si také v rámci „techniky“ vytváří vlastní styl práce a komunikace s klientem. Vzhledem k tomu, že psychický stav člověka do jisté míry ovlivňuje jeho tělesný výraz či držení těla, může mít Alexandrova technika blahodárný vliv i na psychiku.

 
KYTAROVÝ FESTIVAL MIKULOV / GUITAR FESTIVAL MIKULOV, Z. S. JE AKREDITOVÁN K PROVÁDĚNÍ VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU „KYTAROVÝ FESTIVAL MIKULOV – METODICKÉ A INTERPRETAČNÍ KURZY“ A K VYDÁVÁNÍ OSVĚDČENÍ O JEHO ABSOLVOVÁNÍ. PROGRAM JE AKREDITOVÁN JAKO STUDIUM K PROHLUBOVÁNÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE V SOULADU S § 10 VYHLÁŠKY Č. 317/2005 SB. O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ, V PLATNÉM ZNĚNÍ.       MSMT-6329/2022-2-286

Mistrovské třídy probíhají formou individuální výuky a jsou určeny přihlášeným účastníkům všech úrovní pokročilosti kytarové hry. Výuka bude probíhat u níže uvedených lektorů, Vaše preference, prosím, uveďte v přihlášce.

 

 • 8. 7. - MAROJE BRČIĆ
 • 8. 7. - PETRIT ÇEKU
 • 7. 7. - FRANÇOIS-XAVIER DANGREMONT
 • 7. 7. - CAMPBELL DIAMOND
 • 8. 7. - ZORAN DUKIĆ
 • 5., 6., 10. 7. - JOSUÉ GUTIÉRREZ
 • 8., 9., 10. 7. - MARIA LINNEMANN
 • 5., 6. 7. - CARLO MARCHIONE
 • 5., 6., 7., 8., 9. 7. - THOMAS OFFERMANN
 • 5., 6. 7. - JUDICAËL PERROY
 • 5., 7., 8., 9., 10. 7. - PETR SAIDL
 • 8. 7. - TVRTKO SARIĆ
 • 5., 6., 8., 9., 10. 7. - MARTIN SCHWARZ
 • 5., 6. 7. - HOPKINSON SMITH
 • 5., 6., 7., 8., 9. 7. - JENS WAGNER

Umělci Seznam

Galerie

2024

2022

2019

Videa z festivalu

Kytarový festival Mikulov patří již více než tři desetiletí k nejvýznamnějším akcím svého druhu nejen v České republice, ale i v celém středoevropském prostoru. Jeho 34. ročník bude probíhat tak jako v minulých letech formou přednášek, seminářů, výstav a výuky v mistrovských třídách. Nedílnou součástí festivalu bude řada odpoledních a večerních koncertů pro veřejnost.

Hlavním cílem festivalu je představit domácímu i zahraničnímu publiku špičkové osobnosti světa klasické kytary a zprostředkovat naší odborné i laické veřejnosti nejnovější informace z oblasti tvorby a interpretace kytarové hudby. Významným důvodem pro pořádání festivalu je snaha o prohloubení vzdělání českých účastníků a o rozšíření jejich uměleckého rozhledu. Cílem festivalu je také uvádět koncertní kytaru v krásném a inspirativním prostředí do povědomí jak regionální, tak mezinárodní hudební veřejnosti. Znamená to obohacení nejen místního mikulovského, ale i celorepublikového a mezinárodního kulturního dění. Dalším důležitým cílem festivalu je umožnit nastupující umělecké generaci profesionální pódiovou praxi, neboť vystoupení před odbornou veřejností pod vedením špičkových uměleckých osobností je jedinečnou a cennou zkušeností pro další profesionální kariéru.

Festival bude v roce 2022 již tradičně probíhat ve dvou rovinách. První je určena zejména aktivním účastníkům festivalu a jejím obsahem je především výuka v tzv. mistrovských třídách (denně od 9.00 do 12.30 hodin), které vedou renomovaní pedagogové, působící zpravidla na zahraničních vysokých uměleckých školách a univerzitách. V odpoledních hodinách budou probíhat zkoušky kytarového orchestru, složeného z účastníků festivalu, semináře a přednášky s kytarovou tématikou či prodejní výstavy mistrovských kytar a příslušenství, hudebnin, knižních publikací a hudebních CD a DVD (vše v objektu Gymnázia, Komenského 7 v Mikulově).

Druhá, veřejná rovina festivalu, bude tvořena devíti koncerty v prostorách mikulovského zámku, na kterých se publiku představí špičkoví kytaristé z řady zemí světa. K vystoupení v roce 2022 jsou pozváni: Hopkinson Smith (Švýcarsko/USA), Zoran Dukić & Petrit Ceku Maroje Brčić & Tvrtko Sarić (Chorvatsko), Judicael Perroy (Francie), Francois Xavier Dangremont (Francie), Campbell Diamond (Austrálie), Štěpán Rak (Česká republika), Sönke Meinen & Bjarke Falgren (Dánsko, Německo), Carlo Marchione (Itálie). Odpoledních koncerty budou patřit účastníkům festivalu a také kytarovému orchestru složeného z účastníků festivalu.

Na festival každoročně přijíždí kolem 120 aktivních účastníků především z řad posluchačů konzervatoří, vysokých hudebních škol a univerzit, jsou mezi nimi ale také učitelé základních uměleckých škol a konzervatoří či amatérští zájemci z ČR i ze zahraničí. Celkový součet návštěvníků koncertů, kteří se do Mikulova sjíždějí z celé republiky, dosahuje cca 2000 osob.

 

O kytarovém červenci v Mikulově s Petrou Poláčkovou a Milošem Šírem

https://www.casopisharmonie.cz/rozhovory/o-kytarovem-cervenci-v-mikulove-s-petrou-polackovou-a-milosem-sirem.html

 

Čtvrt století kytarového festivalu v Mikulově z archivu vzpomínek jeho zakladatelů

https://www.rmm.cz/regiom/2011/vrr_kytar.pdf

 

Kytarový festival Mikulov: Poznejte svět klasické kytarové hudby a jeho přední představitele

https://blog.givt.cz/2022/07/03/kytarovy-festival-mikulov-poznejte-svet-klasicke-kytarove-hudby-a-jeho-predni-predstavitele/

Kontakt

(CZ, EN, IT)

team@gfmikulov.com
+420 602 739 445

(CZ, EN, DE, IT)

team@gfmikulov.com
+43 680 322 7560

ubytování

team@gfmikulov.com
+420 608 243 806

výstava kytar

t.honek@seznam.cz
+420 737 431 414

sponzoři a partneři

team@gfmikulov.com

team@gfmikulov.com
+420 728 248 818

média, sociální média

team@gfmikulov.com

média, sociální média

team@gfmikulov.com

fotograf

team@gfmikulov.com

web developer

parizek.petr@itechs.cz

design a sazba, web designer

jan@studiocabinet.com

nahrávání a mastering

zdedvor@email.cz