Mikulov
4. 7. - 10. 7. 2022

Mistrovské třídy, koncerty, kytarový orchestr, workshopy, semináře a výstavy

Přihláška

Program

20:20

Carlo Marchione
Zámek Mikulov - Nástupní sál

Zahajovací koncert - Carlo Marchione

 

Vstupenky na koncerty si můžete zarezervovat na team@gfmikulov.com. Rezervované vstupenky jsou k vyzvednutí po dobu kytarového festivalu (4. - 10. 7. 2022) na Gymnáziu, Komenského 7, Mikulov. Čas dle dohody - 9:00-12.30, 15:15-16:30 nebo 18:00-18:30.

Vstupenky je taktéž možno zakoupit v místě konání před koncertem.

Cena: 80/150 Kč, 200 Kč (středa) 

Permanentka na všechny koncerty: 500/800 Kč

 

Profily umělců: Carlo Marchione
20:20

Judicaël Perroy
Zámek Mikulov - Nástupní sál

Vstupenky na koncerty si můžete zarezervovat na team@gfmikulov.com. Rezervované vstupenky jsou k vyzvednutí po dobu kytarového festivalu (4. - 10. 7. 2022) na Gymnáziu, Komenského 7, Mikulov. Čas dle dohody - 9:00-12.30, 15:15-16:30 nebo 18:00-18:30.

Vstupenky je taktéž možno zakoupit v místě konání před koncertem.

Cena: 80/150 Kč, 200 Kč (středa) 

Permanentka na všechny koncerty: 500/800 Kč

 

Profily umělců: Judicaël Perroy
20:20

Sönke Meinen
Bjarke Falgren

Zámek Mikulov - Velký zámecký sál

Vstupenky na koncerty si můžete zarezervovat na team@gfmikulov.com. Rezervované vstupenky jsou k vyzvednutí po dobu kytarového festivalu (4. - 10. 7. 2022) na Gymnáziu, Komenského 7, Mikulov. Čas dle dohody - 9:00-12.30, 15:15-16:30 nebo 18:00-18:30.

Vstupenky je taktéž možno zakoupit v místě konání před koncertem.

Cena: 80/150 Kč, 200 Kč (středa) 

Permanentka na všechny koncerty: 500/800 Kč

 

Profily umělců: Sönke Meinen, Bjarke Falgren
20:20

Hopkinson Smith
Zámek Mikulov - Nástupní sál

Vstupenky na koncerty si můžete zarezervovat na team@gfmikulov.com. Rezervované vstupenky jsou k vyzvednutí po dobu kytarového festivalu (4. - 10. 7. 2022) na Gymnáziu, Komenského 7, Mikulov. Čas dle dohody - 9:00-12.30, 15:15-16:30 nebo 18:00-18:30.

Vstupenky je taktéž možno zakoupit v místě konání před koncertem.

Cena: 80/150 Kč, 200 Kč (středa) 

Permanentka na všechny koncerty: 500/800 Kč

 

Profily umělců: Hopkinson Smith
20:20

Francois-Xavier Dangremont
Campbell Diamond

Zámek Mikulov - Nástupní sál

Vstupenky na koncerty si můžete zarezervovat na team@gfmikulov.com. Rezervované vstupenky jsou k vyzvednutí po dobu kytarového festivalu (4. - 10. 7. 2022) na Gymnáziu, Komenského 7, Mikulov. Čas dle dohody - 9:00-12.30, 15:15-16:30 nebo 18:00-18:30.

Vstupenky je taktéž možno zakoupit v místě konání před koncertem.

Cena: 80/150 Kč, 200 Kč (středa) 

Permanentka na všechny koncerty: 500/800 Kč

 

Profily umělců: Francois-Xavier Dangremont, Campbell Diamond
20:20

Zoran Dukić
Petrit Çeku
Maroje Brčić
Tvrtko Sarić

Zámek Mikulov - Velký zámecký sál

Vstupenky na koncerty si můžete zarezervovat na team@gfmikulov.com. Rezervované vstupenky jsou k vyzvednutí po dobu kytarového festivalu (4. - 10. 7. 2022) na Gymnáziu, Komenského 7, Mikulov. Čas dle dohody - 9:00-12.30, 15:15-16:30 nebo 18:00-18:30.

Vstupenky je taktéž možno zakoupit v místě konání před koncertem.

Cena: 80/150 Kč, 200 Kč (středa) 

Permanentka na všechny koncerty: 500/800 Kč

 

Profily umělců: Zoran Dukić, Petrit Çeku, Maroje Brčić, Tvrtko Sarić
20:20

Štěpán Rak
Zámek Mikulov - Zámecký sál

Vstupenky na koncerty si můžete zarezervovat na team@gfmikulov.com. Rezervované vstupenky jsou k vyzvednutí po dobu kytarového festivalu (4. - 10. 7. 2022) na Gymnáziu, Komenského 7, Mikulov. Čas dle dohody - 9:00-12.30, 15:15-16:30 nebo 18:00-18:30.

Vstupenky je taktéž možno zakoupit v místě konání před koncertem.

Cena: 80/150 Kč, 200 Kč (středa) 

Permanentka na všechny koncerty: 500/800 Kč

Profily umělců: Štěpán Rak

Přihláška

5. a 6. 7. 2022: "Hra not je jen začátek!" - Maria Linnemann

Během dvou workshopů “Hudba začíná jednou notou” a “Hra not je jen začátek” se bude Maria Linnemann zabývat tvorbou krásného tónu – což může být zpočátku jedna nota – a s ní spojenou otázkou poslechu sebe sama, kterému se lze naučit již od útlého věku. Rovněž se bude zabývat otázkou skupinového vyučování a jeho výhodami a nevýhodami, dále problematikou komorní hudby, motivací žáka i učitele a v neposlední řádě i důležitostí vyjádření emočního a hudebního obsahu díla. Maria v tomto workshopu taktéž představí svá poslední díla pro začínající kytaristy a vlastní náhled na kytarovou metodiku.

 

7. 7. 2022: Snadné kytarové skladbičky a jiné publikace - Stanislav Juřica

 

7. 7. 2022: Perkusivní techniky v kytarové hře - Sönke Meinen

 

7. 7. 2022: Přehrávka vystavovaných kytar

 

8. a 9. 7. 2022: "Kytarový orchestr jako nástroj pro integrální umělecký rozvoj" - Josué Gutiérrez

Josué Gutiérrez představí na festivalu vůbec poprvé workshop zaměřený na komorní hudbu. Hodnota hudby jako celku je obrovská. Výhody komorní hudby jsou jak sociální a pedagogické, tak i didaktické či mají aspekty humánní (emotivní). Kytarový orchestr se tak stává místem pro zkoumání zvukového prostředí (barvy zvuku, barvy tónu) či zvuku celého souboru. V neposlední řadě je také prostorem zkoumání sebe sama v interakci s dalšími hráči. 

 

Denně: Kytarový orchestrJosué Gutiérrez

Mikulovská filharmonie je přes desetiletí festivalovou tradicí. Kytarový orchestr složený z festivalových účastníků vystoupí na záverečném odpoledním koncertě.

 

Denně: Alexandrova technika - Michael Parkinson 

Frederick Mathias Alexander (1869-1955) se narodil v Tasmánii. Profesí herec a recitátor Shakespearovy poesie byl však postižen chronickým zánětem hlasivek a hrtanu a to tak, že byl nucen kariéru přerušit. Protože lékařská pomoc nebyla účinná, snažil se nalézt řešení pozorováním sebe sama při slovním projevu v zrcadle. Na vědeckých základech vytvořil během let metodu, která je dnes ve světe rozšířená a užívaná pod pojmem Alexandrova technika. Ve Velké Británii a v řadě dalších západoevropských zemích je dokonce povinnou součástí výuky herců a hudebníků, s úspěchem ji využívá také řada sportovců. Základním způsobem práce v této metodě jsou individuální lekce. Učitel pomocí doteků rukou, vysvětlování a instrukcí napomáhá vnímat, co děláme a pomocí myšlení a představ „nastartovat“ proces pozvolných změn. Jde zde tedy o proces uvědomování, nepoužívají se masáže či manipulace. Zpočátku se pracuje zejména s nejzákladnějšími a nejčastějšími pohyby a postoji - chůzí, vstáváním ze židle a sedáním, ležením, stáním a sezením a dále se pokračuje podle specifických potřeb klienta. Každý učitel si také v rámci „techniky“ vytváří vlastní styl práce a komunikace s klientem. Vzhledem k tomu, že psychický stav člověka do jisté míry ovlivňuje jeho tělesný výraz či držení těla, může mít Alexandrova technika blahodárný vliv i na psychiku.

 

Mistrovské třídy probíhají formou individuální výuky a jsou určeny přihlášeným účastníkům všech úrovní pokročilosti kytarové hry. Výuka bude probíhat u níže uvedených lektorů, Vaše preference, prosím, uveďte v přihlášce.


Zoran Dukić

Carlo Marchione

Petrit Ceku

Hopkinson Smith

Judicael Perroy

Petr Saidl

Martin Schwarz

Maria Linnemann

Josué Gutiérrez

Francois Xavier Dangremont

Cambell Diamond

Maroje Brčić

Tvrtko Sarić

Thomas Offermann

Jens Wagner

Umělci Seznam

Galerie

2019

Videa z festivalu

Kytarový festival Mikulov patří již více než tři desetiletí k nejvýznamnějším akcím svého druhu nejen v České republice, ale i v celém středoevropském prostoru. Jeho 34. ročník bude probíhat tak jako v minulých letech formou přednášek, seminářů, výstav a výuky v mistrovských třídách. Nedílnou součástí festivalu bude řada odpoledních a večerních koncertů pro veřejnost.

Hlavním cílem festivalu je představit domácímu i zahraničnímu publiku špičkové osobnosti světa klasické kytary a zprostředkovat naší odborné i laické veřejnosti nejnovější informace z oblasti tvorby a interpretace kytarové hudby. Významným důvodem pro pořádání festivalu je snaha o prohloubení vzdělání českých účastníků a o rozšíření jejich uměleckého rozhledu. Cílem festivalu je také uvádět koncertní kytaru v krásném a inspirativním prostředí do povědomí jak regionální, tak mezinárodní hudební veřejnosti. Znamená to obohacení nejen místního mikulovského, ale i celorepublikového a mezinárodního kulturního dění. Dalším důležitým cílem festivalu je umožnit nastupující umělecké generaci profesionální pódiovou praxi, neboť vystoupení před odbornou veřejností pod vedením špičkových uměleckých osobností je jedinečnou a cennou zkušeností pro další profesionální kariéru.

Festival bude v roce 2022 již tradičně probíhat ve dvou rovinách. První je určena zejména aktivním účastníkům festivalu a jejím obsahem je především výuka v tzv. mistrovských třídách (denně od 9.00 do 12.30 hodin), které vedou renomovaní pedagogové, působící zpravidla na zahraničních vysokých uměleckých školách a univerzitách. V odpoledních hodinách budou probíhat zkoušky kytarového orchestru, složeného z účastníků festivalu, semináře a přednášky s kytarovou tématikou či prodejní výstavy mistrovských kytar a příslušenství, hudebnin, knižních publikací a hudebních CD a DVD (vše v objektu Gymnázia, Komenského 7 v Mikulově).

Druhá, veřejná rovina festivalu, bude tvořena devíti koncerty v prostorách mikulovského zámku, na kterých se publiku představí špičkoví kytaristé z řady zemí světa. K vystoupení v roce 2022 jsou pozváni: Hopkinson Smith (Švýcarsko/USA), Zoran Dukić & Petrit Ceku Maroje Brčić & Tvrtko Sarić (Chorvatsko), Judicael Perroy (Francie), Francois Xavier Dangremont (Francie), Campbell Diamond (Austrálie), Štěpán Rak (Česká republika), Sönke Meinen & Bjarke Falgren (Dánsko, Německo), Carlo Marchione (Itálie). Odpoledních koncerty budou patřit účastníkům festivalu a také kytarovému orchestru složeného z účastníků festivalu.

Na festival každoročně přijíždí kolem 120 aktivních účastníků především z řad posluchačů konzervatoří, vysokých hudebních škol a univerzit, jsou mezi nimi ale také učitelé základních uměleckých škol a konzervatoří či amatérští zájemci z ČR i ze zahraničí. Celkový součet návštěvníků koncertů, kteří se do Mikulova sjíždějí z celé republiky, dosahuje cca 2000 osob.

 

O kytarovém červenci v Mikulově s Petrou Poláčkovou a Milošem Šírem

https://www.casopisharmonie.cz/rozhovory/o-kytarovem-cervenci-v-mikulove-s-petrou-polackovou-a-milosem-sirem.html

 

Čtvrt století kytarového festivalu v Mikulově z archivu vzpomínek jeho zakladatelů

https://www.rmm.cz/regiom/2011/vrr_kytar.pdf

Kontakt

(CZ, EN, IT)

team@gfmikulov.com
+420 602 739 445

(CZ, EN, DE, IT)

team@gfmikulov.com
+43 680 322 7560

ubytování

team@gfmikulov.com
+420 608 243 806

sponzoři a partneři

team@gfmikulov.com

výstava kytar

t.honek@seznam.cz
+420 737 431 414

média, sociální média

team@gfmikulov.com

média, sociální média

team@gfmikulov.com

team@gfmikulov.com
+420 728 248 818

fotograf

team@gfmikulov.com

web developer

parizek.petr@itechs.cz

design a sazba, web designer

jan@studiocabinet.com

nahrávání a mastering

principium@quick.cz